15.1.08

Ketika Media Massa 'Dikuasai' Cendana


16.01.2008 Meskipun sedang terkapar di Rumah Sakit, Soeharto mampu merubah media massa mainsteram dari penyambung lidah rakyat menjadi sekedar staf Humas keluarga Cendana. Berita-berita yang terkait dengan kepentingan publik pun terpaksa dikalahkan oleh berita haru biru keluarga Cendana.

lebih lengkap klik di:
http://satudunia.oneworld.net/section/sd-id/berita/utama

Sphere: Related Content

No comments: